ดว งชะตาจะพลิกจากร้ ายกล ายเป็นดี เหตุการณ์หรือปัญหาที่ทำให้หนักใจจะเริ่มเบ าลง หรือจะมีคนมาช่วยเหลือ

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ที่ผ่ านมาที่เบื่ อๆ เพราะทำอะไร พย าย ามแค่ไหนก็มองไม่เห็นแสงแห่งความสำเร็จ

แต่หลังจานี้ดว งชะต าดี สิ่งที่พย าย าม สิ่งที่ทำอยู่ จะประสบผลสำเร็จแล้ว แถมด วงจะเด่นเรื่องผู้ใหญ่จะมีคนเกื้อหนุน

ช่วยเหลือ เป็นแบ็กที่คอยหนุนให้คุณประสบความสำเร็จ

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ด วงดีเรื่องการเ งินเนื้อๆ เน้นๆ เพราะดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนการเงิ น ส่งผลให้การเงิ นแข็งแกร่งมั่นคง

หากหวังเรื่องเงิ นทองก็มีโอกาสสมหวัง ใครทำงานประจำก็มีโอกาสได้ร ายได้จากทางหลักและทางเสริม

คนทำธุรกิจจะลืมต าอ้าปากได้ เริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปล ายอุโมงค์ แต่ร ายจ่ายก็ใช่ย่อยเพราะฉะนั้นชาวร าศีกรกฎต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายไว้สักหน่อย

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

เรียกว่าพลิ กจากร้ ายกล ายเป็นดีมาก เพราะช่วงที่ผ่ านมาชาวร าศีธนูต้องลำบ ากทั้งกายและใจต้องเจอกับอุปสร รค

มากมาย แต่หลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ ายร าศีส่งผลให้ดว งชะต าดีขึ้นมาก

เหมือนคนต กน้ำแล้วมีคนโยนห่วงย างมา ถ้าใครที่ตอนนี้กำลังเจอปัญ หา ทำใจดีๆ ไว้ เพราะอีกไม่นานจะดีขึ้นแน่นอน

ชาวร าศีธนูดว งชะตาจะพลิกจากร้ ายกล ายเป็นดี เหตุการณ์หรือปัญหาที่ทำให้หนักใจจะเริ่มเบ าลง หรือจะมีคนมาช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม