3 นักษัตรดวงพุ่งรวยล้นมือ

ปีฉลู (เกิ ด พ.ศ. 2504, 2516, 2528, 2540, 2552)

เมื่อเทียบด วงชะต าของชาวปีฉลูกับปีอื่น ๆ ในครึ่งปีหลังนี้มีดว งที่แข็งแ รง ดุดันกว่าใครในทุก ๆ

เรื่อง แม้ในบ างเดือนมีอุปส รรคขัดขวางไปบ้ าง ในเรื่องการงาน

การเ งิน ความรัก สุขภาพ ก็ตาม แต่สุดท้ายปั ญหาเหล่านั้นจะคลี่คล ายไปด้วยดีและกลับมารื่นเริงได้เร็ววัน รอดทุกเรื่องแน่นอน

ปีมะเมีย (เกิ ด พ.ศ. 2509, 2521, 2533, 2545, 2557)

ปีมะเมียเองก็มาแร งมากเช่นกัน โดดเด่นมากที่สุด ก็จะเป็นเรื่ องของความรัก และ การงานที่ไม่มีใครสาม ารถแตะคุณได้เลย

ถึงจะถูกใส่ร้ าย กลั่นแก ล้งแค่ไหน สุดท้ายคนคิดร้ ายก็จะแพ้ภั ยตัวเองไป และคุณจะกลับมาสดใสอีกครั้ง

ปีมะเส็ง (เกิ ด พ.ศ. 2508, 2520, 2532, 2544, 2556)

อาจจะเหนื่อ ยมากตอนช่วงต้นปี แต่ครึ่งปีหลังปีนี้เป็นเวลาที่จะต้องกลับมาเฉิ ดฉ ายอีกครั้งในทุกเรื่อ ง

ไม่มีอะไรทำร้ ายคุณได้เลย เพร าะปั ญหาที่ผ่ านมาจะคลี่คล ายไปได้ด้วยดีอย่ างไม่ต้องวิต กกังวลโดดเด่นสุด

ก็เป็นเรื่อ งการงาน ความรัก ดว งแข็งมาก ยังไงก็รอด

อ่านเพิ่มเติม