บิ๊กตู่ ตอบแล้ว หลังหนุน ขอคนละครึ่งเพิ่ม 3,000

บิ๊กตู่ ตอบแล้ว หลังหนุน ขอคนละครึ่งเพิ่ม 3,000

 

ประชาชนให้ความสนใจเป็นวงกว้าง วันที่ 20 พ.ย. 64 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ในหัวข้อ Connect the dots Design the future รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต เพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่ าวว่า หนี้ครัวเรือนที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนรวมถึงรัฐบาลควรเร่งการปลดล็อกเรื่องแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ เช่น

โครงการพักทรัพย์พักหนี้ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ยังไม่มีการใช้เท่าที่ควร ต้องปรับเงื่อนไข

รวมถึง “โครงการคนละครึ่ง”ที่เสนอให้ขย ายวงเงินอีกคนละ 3,000 บ าท เพื่อให้มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 90,000 ล้านบ าท เป็นต้น

สำหรับการประชุมในวันนี้มีการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายสภาหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ

โดยรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปซึ่งตามกำหนดการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมารับสมุดปกขาวที่สภาหอการค้าฯ ในวันพรุ่งนี้ด้วยตัวเอง

ล่ าสุดพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม กล่ าวปาฐกถาพิเศษ ย้ำ รัฐบาลพย าย ามอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ามกล างสถานการณ์แพร่cv-19 และขอให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งคนไทย ต้องช่วยกันแก้ไขปัญห าด้วยความเข้าใจ คาดการณ์ภายในปี 2565 เศรษฐกิจจะฟื้นตัว หากไม่มีภาวะอื่น ๆ เข้ามาแทรกซ้อน ยืนยัน พร้อมรับฟังจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญห า ซึ่งก่อนปาฐกถา นายกรัฐมนตรีได้ขอถอดแมส เพราะอยู่บนเวทีคนเดียว และยังได้กล่ าวถึงโครงการคนละครึ่งอีกว่า ต้องประชุมกันอีกที

อ่านเพิ่มเติม