เตรียมรีเซ็ต ให้ทุกคนชิงลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ลุ้นคนะครึ่ง เฟส 3

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับ โครงการคนละครึ่ง ที่ไม่ว่าจะเปิดรับ

ลงทะเบียนรอบใหม่อีกกี่ครั้งก็จะจำนวนที่รับก็จะเต็มภายในไม่กี่นาที ซึ่งสำหับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะต้อง

ใช้สิทธิ์ใน 14 วัน หรือใช้สิทธิ์ก่อน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เพราะอาจถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติ ขณะเดียว

กันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จอาจจะมีความหวังอยู่ที่คนละครึ่ง เฟส 3

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า

ในส่วนของเฟส 3 นั้น จะต้องประเมินภาพรวม ทั้งการใช้เงินของคนละครึ่ง เฟส 2 และภาพรวมของ

เศรษฐกิจอีกครั้ง หากคนใช้เงินน้อย และเศรษฐกิจไม่ดีขึ้น ก็จะมีการเปิดคนละครึ่งในเฟสที่ 3 อย่าง

แน่นอน ทว่าหากเปิดเฟส 3 แล้วนั้น อาจจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564

ขณะเดียวกันด้าน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค.

ได้กล่าวเสริมว่า หากมีโครงการคนละครึ่ง ในเฟส 3 อาจจะขยายการลงทะเบียนเป็น 20 ล้านคน ส่วนคน

ที่เคยลงทะเบียนในเฟส 1-2 จะต้องลงทะเบียนใหม่เช่นเดียวกัน ส่วนเงินช่วยเหลือและระยะเวลา ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสม ยืนยันเงินฟื้นฟู จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ยังมีอยู่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่คนละครึ่ง เฟส 3 จะพิจารณาหลังจากสิ้นสุดเฟส 2 ในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 นั้น

เนื่องจากไม่อยากทำให้ประชาชนสับสนทั้งโครงการคนละครึ่ง และ มาตรการเราชนะ จึงจะให้โครงการต่างๆ

จบก่อนแล้วจึงจะพิจารณา

อ่านเพิ่มเติม