สมั ครแอ ปเป๋ าตั งร อรั บ3000โค รงก ารคนล ะครึ่ งเฟ ส2

ลงท ะเบี ยนสมัคร แอป เป๋าตัง กันให้เรียบร้อย ต้นปี 2564

เตรียมเปิ ด โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 รั ฐบ าลแจกเงิ นให้

คนละ 3000 บ าท เข้า แอป เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายซื้อของ

ผ่านทาง แอป เป๋าตัง

โดยผู้ซื้อออก 50 % รั ฐบ าลช่วยออกอีก 50 % ใช้จ่ายผ่านแอป

ได้ที่ไม่เกิน 300 บ าท ต่อวัน และ 3000 บ าท ตลอดระยะเวลาของโครงการ

แอป เป๋าตัง เป็นแอปที่ถูกพัฒนาขึ้น โดย ธนาค าร กรุงไทย

มีการออกแบบ ให้ครอบคลุมในเรื่องการทำธุรกร รมทางการเงิ น

ในทุกประเภท ใช้แทนเงิ นสดได้

แอป เป๋าตัง กำลังเป็นที่น่าสนใจ เพราะตอนนี้ รั ฐบ าลเตรียมออก

โครงการใหม่ คนละครึ่งเฟส 2 ในต้นปี 2564 เพื่อช่วยกระตุ้น

การใช้จ่าย ภายในประเทศ

ผู้ที่สนใจ สามารถลงท ะเบี ยนได้ทาง เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

ซึ่งจะมีการประกาศอย่ างชั ดเจน ภายในต้นปี 2564 สำหรับใครที่ยัง

ไม่ได้ลงท ะเบี ยน สมัคร แอป เป๋าตัง เพื่อรอรับกับโครงการ คนละครึ่ง

ในเฟสที่ 2 วันนี้แอดมินจะมาสอน ติดตั้ง แอป เป๋าตัง

กันอย่ างละเอียด ไปทำตามกันได้เลย

วิธีลงท ะเบี ยน แอป เป๋าตัง

ทำการติดตั้ง แอป เป๋าตัง – Paotang ลงบนโทรศัพย์มือถือ

ดาวน์โหลด แอป เป๋าตังระบบ Android

ดาวน์โหลด แอป เป๋าตัง ระบบ ios

1. เปิ ด แอป เป๋าตัง แล้วให้กดที่ ถัดไป

2. กรอกหมายเลข โทรศัพท์มือถือ ของท่าน แล้วกดปุ่ม ขอรหัส OTP

3. จากนั้น รหัส OTP จะส่งมาทาง SMS บนโทรศัพย์

มือถือของท่าน ให้กรอกรหัส ลงไป

4. ให้อ่าน เงื่อนไขข้อตกลง แล้วติ๊กยอมรับ และกดปุ่ม ตกลง

5. หลังจากที่กดปุ่มตกลงแล้ว ให้ตั้งค่ ารหัส PIN 6

หลักของท่านเอง เพื่อเข้าใช้ แอป เป๋าตัง–Paotang

ท่านต้องจำรหัส 6 หลักนี้ให้ได้ เพราะต้องใช้ทุกครั้ง ที่ใช้งาน แอป เป๋าตัง

6. ในหน้านี้ ให้กดที่ปุ่ม ตกลง

7. จากนั้น จะเข้ามาที่หน้าเมนูหลัก แอป เป๋าตัง

สำหรับบุคคลทั่วไป ให้ท่านกดที่เมนู G-Wallet

8. กดที่ปุ่มสีน้ำเงิ น เข้าใช้งาน G-Wallet

9. ให้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง จากนั้นกดที่ปุ่ม ยอมรับ

10. กดไปที่ บัตรประจำตัวประชาชน

11. กดไปที่ เริ่มถ่ายรูปบัตร

12. ให้สแกน บัตรประชาชน ของท่าน ให้เห็น

ตัวอักษรในบัตรให้ชัดเจน ระบบจะสแกนเข้าให้อัตโนมัติ

13. กรอกข้อมูลบนบัตร ประชาชน ของท่าน ให้ครบ และกดที่ปุ่ม ตกลง

14. จากนั้น ให้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยกดที่ปุ่ม ยืนยัน

15. ทำการกรอกรหัสใน SMS ที่ส่งมา ในข้อความโทรศัพท์

16. ทำการสแกนใบหน้า กดที่ปุ่ม เริ่มสแกนใบหน้า

เมื่อทำการสแกนใบหน้าเสร็จ หมายถึง ท่านยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว

ในกรณีที่สแกนไม่สำเร็จ ให้ท่านใช้ไฟส่องที่ใบหน้าของท่านให้สว่าง ก็สามารถช่วยได้

ข้อมูล variety

อ่านเพิ่มเติม