เศร้าอีกรอบ ราคาน้ำมันวันนี้ โซฮอล์-เบนซิน ปรับขึ้นอีก 80 สตางค์

วันที่ 18 เมษายน 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร

ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 19 เมษายน 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

เบนซิน = 46.46 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 39.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 37.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 31.24 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B20 = 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 35.96 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ด้าน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร

เว้นกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม จะทำให้ราคาขายน้ำมันต่าง ๆ เป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 = 39.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 37.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 31.24 บาท/ลิตร

ดีเซล B7= 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B20 = 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 35.96 บาท/ลิตร

อ่านเพิ่มเติม