สธ. แถลงด่วน พบสายพันธุ์ “โอไมครอน” รายแรก ในประเทศไทยแล้ว

สธ. แถลงด่วน พบสายพันธุ์ “โอไมครอน” รายแรก ในประเทศไทยแล้ว

 

เป็นประเด็นร้อนที่มีคนพูดถึงกันมาก กระทรวงสาธารณสุข แถลง ตรวจพบผู้ป่ว ย CV19 โอมิครอน ในประเทศไทยแล้ว เป็นชาวต่างชาติเดินทางมาจากสเปน เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 น. ที่ กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงข่าว ประเด็น สถานการณ์และความคืบหน้าการเฝ้าระวัง โอมิครอน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย าศาสตร์การแพ ทย์ กล่ าวว่า ได้มีการตรวจพบผู้ป่ว ย CV19 สายพันธุ์ โอมิครอน ในประเทศไทยแล้วภาพดังกล่ าวภาพดังกล่ าว

โดยเป็นผู้ป่ว ยชาวอเมริกัน แต่เดินทางจากสเปน เก็บตัวอย่างครั้งที่หนึ่ง วันที่ 30 พ.ย.64 พบว่า โอกาสเป็นสายพันธุ์โอมิครอนสูงมาก 99.92% และตรวจเชื้อซ้ำเมื่อ 3 ธ.ค. เบื้องต้นค่อนข้างแน่นอนว่า เป็นสายพันธุ์โอมิครอน รายแรกของไทย

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ขอบคุณ กรุงเทพธุรกิจ

 

อ่านเพิ่มเติม